دانلود فایل با عنوان(شناخت ويافتن راهكارهاي مناسب‎براي كاهش‎جمعيت كيفري زندان‌ها)

شناخت ويافتن راهكارهاي مناسب‎براي كاهش‎جمعيت كيفري زندان‌ها|30013228|jx|شناخت ويافتن راهكارهاي مناسب‎براي كاهش‎جمعيت كيفري زندان‌ها
محقق گرامی فایل مورد نظر در مورد شناخت ويافتن راهكارهاي مناسب‎براي كاهش‎جمعيت كيفري زندان‌ها آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.



مقدمه و طرح مسأله:





بدون شك وجود زندان براي ايجاد امنيت و آرامش در جامعه و نيز مجازات مجرمان ضروري است. اما تلاش قانونگذار مي‎بايست در راستاي كاهش حجم جمعيت زندانيان باشد. يكي از عواملي كه هميشه يك معضل در راه اجراي برنامه‎هاي اصلاحي و تربيتي مطرح بوده است آمار زندانيان مي‎باشد كه به نوعي اقدامات اساسي براي نيل به اهداف مجازات را تحت الشعاع قرار داده است.به نظر مي‎رسد برنامه‎ريزي در جهت كاهش جمعيت كيفري زندان به نحو چشمگيري رافع مشكلات موجود مي‎باشد. در اين بررسي پژوهشي سعي شده ابتدا وضعيت جمعيت كيفري زندان‌هاي كشور مشخص شده و سپس روش‌هاي تعديل جمعيت كيفري مورد بررسي قرار گيرد تا نتايج تحقيق بصورت محسوس قابل ارائه باشد. به هرحال نگاهي ديگر بر اساس متغير نوع جرم ارتكابي توسط زندانيان متوجه خواهيم شد كه بالاترين گروه موجودي در زندان‌ها مجرمين مواد مخدر و معتادان هستند. حال اين سئوال مطرح مي‎شود كه آيا معتادان بايد جزء آمار محبوسان باشد؟ آيا اين قبيل افراد اصلاح‎پذير هستند با در نظر گرفتن روند افزايش جمعيت كيفري زندان‌ها بويژه جرايم (مواد مخدر) امكان اصلاح و تربيت بسيار كاهش يافته و در مقابل تكرار جرم، از هم پاشيدگي خانواده‎ها، گرايش اعضاء خانواده به انحرافات اجتماعي تخلفات و جرايم داخل زندان، بروز بيماريهاي مختلف واگيردار در داخل زندان و ... افزايش يافته با اين شرايط سئوال اصلي اين تحقيق اين است كه آيا مي‎توان با استفاده از روش‎هاي تعديل جمعيت كيفري زندان‌ها موجبات اصلاح زندانيان و پيشگيري از وقوع تكرار جرم را فراهم نمود؟











اهداف:



هدف اساسي:شناخت ويافتن راهكارهاي مناسب‎براي كاهش‎جمعيت كيفري زندان‌ها



سايراهداف: شناسايي سياستهاي‎كيفري سايركشورها براي‎كاهش جمعيت‎كيفري زندان‌ها



شناسايي روشهاي قضايي مناسب براي افزايش آمار خروجي از زندان‌ها



شناسايي روشهاي قضايي مناسب براي كاهش آمار ورودي زندانيان مواد مخدر



شناسايي راهكارهاي كاهش نقش جرم‎زدايي زندان بر روي زندانيان مواد مخدر



شناسايي جايگزين‎هاي مناسب كيفر حبس براي زندانيان معتاد



شناسايي جديدترين برنامه‎هاي آموزشي و اصلاحي زندانيان مواد مخدر



شناسايي راههاي شيوع بيماري‎هاي جسمي و رواني زندانيان مواد مخدر





فرضيه‎ها يا سئوالات اصلي پژوهشي:



سئوال اصلي: روشهاي تعديل جمعيت‎كيفري زندان‌ها كدام است وآيا با استفاده ازاين راهكارها مي‎توان‎موجبات اصلاح زندانيان وپيشگيري از ارتكاب‎جرم آنان را فراهم ساخت؟



سئوالات فرعي: وضعيت تراكم زندانيان در زندان چگونه است؟



وضعيت تراكم زندانيان و برنامه‎هاي اصلاحي و تربيتي آنان چگونه است؟



رابطه بين تصميمات مراجع قضايي و جمعيت كيفري زندان‌ها چگونه است؟



وضعيت متهمان (بازداشت موقت) و ارتكاب جرم توسط آنها در داخل زندان چگونه است؟



وضعيت زندانيان كوتاه‎مدت وبلند مدت از نظر قابليت وپذيرش برنامه‎هاي اصلاحي و تربيتي در زندان چگونه است؟





روش پژوهش:





طرح‎پژوهش:روش‎پژوهشي مرورمنابع،روش‎پيمايشي،روش علي‎مقايسه‎اي پس‎رويدادي



جامعه: قضات دادگاههاي انقلاب سراسر كشور، نسبت به موجوديزندانيان بر حسب جــرم در كل زندان‌هاي كشور، نسبت زنداني هر استان به جمعيت آن استان، نسبت موجودي زندانيان هر استان به تفكيك جرايم مختلف، تعداد كل زندانيان به تفكيك جرايم مواد مخدر، تعداد كل زندانيان استان به جرم اعتياد، بودجه فرهنگي و ورزشي هر استان سازمان زندان‌ها





نمونه:150 نفر از زندانيان استان‎هاي نمونه(تهران،خراسان، آذربايجان‎غربي، كرمانشاه، گلستان ‎و سيستان ‎و بلوچستان)



نمونه‎گيري: تصادفي خوشه‎اي



ابزار پژوهش: پرسشنامه باز، پرسشنامه نگرشسنج، مصاحبه.



مطالب دیگر:
📖مبانی نظری و پیشینه تحقیق هیجان و راهبردهای شناختی تنظیم هیجانی📖مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارتهای مقابله ای📖مبانی نظری و پیشینه تحقیق مادران کودکان کم‌شنوا📖مبانی نظری و پیشینه تحقیق کودکان بی سرپرست و بد سرپرست📖مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکارآمدی اجتماعی📖مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودافشاسازی📖مبانی نظری و پیشینه تحقیق تکانشگری📖مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصویر بدنی📖مبانی نظری و پیشینه تحقیق بی‌ثباتی ازدواج یا احتمال وقوع طلاق📖مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهزیستی روان‌شناختی📖مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهداشت و سلامت روانی📖مبانی نظری و پیشینه تحقیق معنای زندگی📖مبانی نظری و پیشینه تحقیق درگیری والدین در امور تحصیلی📖مبانی نظری و پیشینه تحقیق شادکامی در روان شناسی📖مبانی نظری و پیشینه تحقیق باورهای خودکارآمدی📖مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک های هویتی📖مبانی نظری و پیشینه تحقیق مبانی نظری تكانشگری📖مبانی نظری و پیشینه تحقیق خشونت خانگی علیه زنان📖مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک اسناد کنترل📖مبانی نظری مفهوم سلامت روان از دیدگاه مکتب های مختلف📖مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتغال مادر📖مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودنظم بخشی رفتار📖مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم ویژگی های شخصیتی📖مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم کارکرد خانواده📖مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعارض والد - فرزند